Wykonanie systemów klimatyzacji i wentylacji

Instalacje wentylacji i klimatyzacji są jednym z najważniejszych elementów wpływających na komfort użytkowania budynku. Powinny zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, gwarantować odpowiednią czystość, temperaturę oraz wilgotność.

Określenie funkcji budynku i pożądanej temperatury

Aby dobrać najbardziej korzystny pod względem techniczno-ekonomicznym rodzaj systemów wentylacji należy określić funkcję budynku lub poszczególnych jego części (magazyn, produkcja, biuro lub zaplecze socjalne) oraz temperaturę jaka ma panować we wnętrzu. Na podstawie powyższych danych wykonany zostanie projekt wentylacji obiektu.  

Wentylacja grawitacyjna

Najprostsza technicznie jest wentylacja grawitacyjna nieogrzewanego magazynu. Składa się ona z czerpni ściennych, które są równomiernie osadzone w ścianach zewnętrznych budynku na wysokości ok 50cm powyżej posadzki i zapewniają nawiew świeżego powietrza do obiektu oraz z wywietrzaków umieszczanych na dachu, które pełnią rolę wyrzutni powierza. Taki system wentylacyjny zapewnia ok. jednej wymiany powietrza w pomieszczeniu.

Dach hali stalowej

Wentylacja w hali stalowej, Modern-Expo Sp. z o.o. (zobacz realizację)

Wentylacja ogrzewanej hali magazynowej lub produkcyjnej jest zazwyczaj powiązana z instalacją grzewczą. Przyjęte rozwiązania zależą od minimalnej wymaganej temperatury jaka ma panować na hali, która jest określona w przepisach. Dla magazynu bez stałej obsługi jest to +5ºC, dla hal magazynowych i składów wymagających stałej obsługi temperatura minimalna wynosi +12ºC. W halach przemysłowych minimalna temperatura powinna wynosić +16ºC. Źródłem ciepła dla instalacji jest zazwyczaj kotłownia.  W celu zapewnienia odpowiednich wymagań w zakresie wentylacji instaluje się zazwyczaj aparaty grzewczo-wentylacyjne. W każdej hali projektowane aparaty będą pracowały w dwóch grupach – pracujące                                  na powietrzu obiegowym oraz pracujące na powietrzu świeżym z podmieszaniem powietrza obiegowego (aparaty będą wówczas wyposażone w dachową lub ścienną czerpnię świeżego powietrza oraz komorę mieszania). Wyciąg realizowany będzie przez umieszczone na dachu wentylatory wyciągowe.

Wymogi dot. czystości powietrza

W przypadku gdy w hali produkcyjnej lub magazynowej muszą być uwzględnione restrykcyjne wymagania dotyczące czystości i jakości powietrza (np. przy produkcji żywności lub leków) konieczne jest wykonanie projektu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Głównym elementem układu wentylacji będzie wówczas centrala wentylacyjna. Urządzenie                                       to zlokalizowane jest zazwyczaj na dachu hali. Składa się przede wszystkim z nagrzewnicy, chłodnicy, wentylatora nawiewnego i wyciągowego, filtrów oraz wymiennika ciepła, który umożliwia odzysk ciepła z powietrza wywiewanego. Nawiew i wyciąg powietrza na hali odbywać się będzie poprzez układ kanałów wentylacyjnych, który transferował będzie powietrze z i do centrali wentylacyjnej.

Pomieszczenia biurowe i zaplecze socjalne wentyluje się grawitacyjnie lub za pomocą wentylacji mechanicznej. W pomieszczeniach biurowych instaluje się dodatkowo klimatyzację. Może być wykonana w systemie tzw. „Splitu”. Klimatyzacja tego typu to układ składający się   z jednostki wewnętrznej (parownik) i zewnętrznej (skraplacz), połączonych dwoma przewodami wypełnionymi czynnikiem chłodniczym. Układ taki obsługuje tylko jedno pomieszczenie. Gdy chłodzeniu ma być poddanych kilka pomieszczeń, stosuje się zazwyczaj systemy klimatyzacji typu Multi Split, który pozwala na połączenie jednej jednostki zewnętrznej z kilkoma jednostkami wewnętrznymi.

Strefa kontaktu

Dane kontaktowe

MCM PROJECT Sp. z o.o.
ul. Obywatelska 103
94-104, Łódź
Sekretariat: +48 42 637 20 34
Fax: +48 42 637 20 39
E-mail: oferty@mcmproject.com.pl

Dział sprzedaży: +48 571 236 812
(Piotr Herman)

Dział sprzedaży: +48 501 835 031
(Joanna Członka)

Dział ofert/dotacji: +48 885 452 500
(Paweł Fabijański)

+48 534 671 164
(Ewelina Miszczak)