Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu działki jest jednym z kluczowych zagadnień, które należy rozwiązać podczas planowania Inwestycji. Plan zagospodarowania terenu powinien obejmować przede wszystkim lokalizację hali na działce, drogi dojazdowe z placami manewrowymi oraz parkingami. Właściwe rozmieszczenie tych elementów wpływać będzie na właściwe funkcjonowanie hali produkcyjnej, magazynowej i części socjalno-biurowej.

Planowanie zagospodarowania terenu rozpoczyna się od rozmowy z architektami o założeniach projektowych, która ma na celu zebranie podstawowych informacji o inwestycji: planowanej wielkości produkcji, wielkości magazynu, liczny pracowników produkcji i biura, sposobu dostaw i odbioru towarów, liczby miejsc dla pracowników. Dokładne określenie potrzeb jest niezbędne aby architekci MCM Project wykonali dopasowany do Państwa potrzeb plan zagospodarowania działki.

Plan zagospodarowania działki, część socjalno biurowa

Na podstawie zebranych informacji doświadczeni architekci firmy MCM Project przygotują plan zagospodarowania działki. Jednym z podstawowych kwestii jest położenie części socjalno-biurowej i hali produkcyjno-magazynowej. Biuro, ze względu na reprezentacyjny charakter, zazwyczaj jest zlokalizowane w części frontowej działki. Wejście do niego jest podkreślone architektonicznie np. dużym przeszkleniem w elewacji budynku) Przed biurem zlokalizowany jest zazwyczaj parking dla gości, właścicieli i pracowników biura. Zaplecze socjalne dla pracowników produkcji i magazynierów może być zlokalizowane w hali lub w parterze części biurowej. W tym drugim przypadku prowadzi do niego wydzielone wejście.

Część socjalno-biurowa w większości przypadków przylega do hali. W sytuacji gdy część socjalno-biurowa jest mała lub nie zależy nam na jej atrakcyjności wizualnej jest ona często umieszczana w środku hali.

Lokalizacja bram i doków

Ważnym elementem na planu zagospodarowania terenu jest lokalizacja bram i doków w hali, która wpływa  przede wszystkim na układ drogowy i drogi dojazdowe. Zazwyczaj umieszcza się je możliwie najdalej od części biurowej tak aby parkujący pojazd typu TIR nie blokował ruchu pojazdów osobowych przy biurze. Na kształt dróg wpływa także konieczność wykonania drogi pożarowej przy budynku. Konieczność jej wykonania wynika z wielkości tzw. „obciążenia ogniowego”, które wiąże się z ilością składowanych materiałów palnych w budynku.

Po ustaleniu koncepcji zagospodarowania terenu warto wykonać badania geologiczne. Ich celem jest sprawdzenie warstw i rodzajów gruntów pod budynkiem oraz poziomu występowania wód gruntowych. Badania przeprowadza się poprzez wywiercenie otworów na głębokość 6m poniżej poziomu terenu. Badania są najbardziej miarodajne jeżeli są wykonane wzdłuż krawędzi budynku, w odstępach co ok 20-25m. Wykonuje się także odwierty pod określenie podbudowy pod drogi i posadzkę. Po wykonaniu badań geologicznych możliwe jest ostateczne określenie sposobu posadowienia budynku oraz dokładna wycena robót ziemnych.

Projekt budowlany

Ustalony plan zagospodarowania terenu jest podstawą do opracowania projektu budowlanego. W jego trakcie sprawdza się tzw. „obszar oddziaływania obiektu”. Jest to analiza mająca na celu określenie w jaki sposób inwestycja będzie wpływać na działki sąsiednie np. w jaki sposób będzie je zacieniać, czy zachowane będą wymagane odległości między budynkami.

Na etapie projektu budowlanego na rysunek zagospodarowania terenu wrysowuje się układ instalacji zewnętrznych i przyłączy wraz z głównymi elementami instalacji np. separatorem, zbiornikiem odparowującym itp.

Strefa kontaktu

Dane kontaktowe

MCM PROJECT Sp. z o.o.
ul. Obywatelska 103
94-104, Łódź
Sekretariat: +48 42 637 20 34
Fax: +48 42 637 20 39
E-mail: oferty@mcmproject.com.pl

Dział sprzedaży: +48 571 236 812
(Piotr Herman)

Dział sprzedaży: +48 501 835 031
(Joanna Członka)

Dział ofert/dotacji: +48 885 452 500
(Paweł Fabijański)

+48 534 671 164
(Ewelina Miszczak)