Dofinansowania unijne na budowę hal stalowych w latach 2014-2020

Polska otrzymała na lata 2014-2020 kwotę 82,5 mld euro na realizację polityki spójności w ramach realizacji inwestycji z programów ogólnokrajowych oraz regionalnych. Na duże wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy chcą podnieść konkurencyjność i innowacyjność swoich firm.

Programy Ogólnokrajowe i Regionalne

Zainteresowani przedsiębiorcy mogą starać się o środki unijne z Krajowych Programów Operacyjnych - Program Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia oraz z 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, których programy dostosowane są do indywidualnych potrzeb województw. W ramach bezzwrotnych środków unijnych w puli przeznaczone jest aż 20 mld euro. Wszystkie województwa mają już zatwierdzone programy operacyjne i ogłoszone harmonogramy konkursów. W ramach Krajowych Programów Operacyjnych również ruszyły pierwsze nabory wniosków od kwietnia tego roku.

Programy unijne na lata 2014-2015 stawiają szczególny nacisk na wprowadzanie innowacji w przemysł, poprawę konkurencyjności, inwestycje rozwojowe, realizacje badań naukowych i rozwojowych przy jednoczesnej współpracy przemysłu z jednostkami naukowymi.

Jak wystartować?

Aby mieć szansę na wygraną warto odpowiednio wcześniej przygotować się do startu w konkursie i nie pominąć ważnych kwestii np. posiadania wszystkich niezbędnych dokumentów do zrealizowania danego projektu. Jeśli projekt związany będzie z innowacyjnością należy zadbać o formalności związane z ochroną własności intelektualnej, przemysłowej czy zastrzeżenia znaku towarowego.

Bardzo ważne jest prawidłowe przygotowanie wniosku i przejście przez złożoną procedurę aplikacyjną podczas której należy przedstawić biznesplan. Jest to dokładna i rzeczywista wycena kosztów inwestycji, obejmującej wszystkie roboty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zgodne z wytycznymi unijnymi. We wniosku należy uwzględnić również fakt, że na wybudowanie hali można przeznaczyć ok. 20% środków uzyskanych w ramach danego konkursu.

Budowa hali stalowej
Pozyskanie środków unijnych na budowę hali stalowej to duża szansa na dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa

Wsparcie specjalistów przy budowie hali stalowej

Dofinansowanie z UE, to szansa na stosunkowo szybki rozwój przedsiębiorstwa. Jednak spełnienie wszystkich formalności oraz warunków nie jest proste. Warto skorzystać z wiedzy specjalistów MCM Project, którzy od lat zajmują się zarówno kompleksowym budowaniem hal, jak również pozyskiwaniem na nie funduszy. Powierzenie tego zadania jednej firmie gwarantuje, że cały proces budowy czyli przebieg prac projektowych, budowlanych i organizacyjnych będzie zgodny z warunkami umowy dofinansowania i zmieści się w przewidzianym we wniosku terminie. To z kolei pewność prawidłowego rozliczenia inwestycji i zwrotu całości przyznanych środków.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą generalnego wykonawstwa hal stalowych.

Strefa kontaktu

Dane kontaktowe

MCM PROJECT Sp. z o.o.
ul. Obywatelska 103
94-104, Łódź
Sekretariat: +48 42 637 20 34
Fax: +48 42 637 20 39
E-mail: oferty@mcmproject.com.pl

Dział sprzedaży: +48 571 236 812
(Piotr Herman)

Dział sprzedaży: +48 501 835 031
(Joanna Członka)

Dział ofert/dotacji: +48 885 452 500
(Paweł Fabijański)

+48 534 671 164
(Ewelina Miszczak)