Ochrona przeciwpożarowa w budynkach biurowych - przepisy i zasady

Prawidłowo zaprojektowane biuro wsparte zgodnym z aktualnymi standardami systemem ochrony przeciwpożarowej jest gwarancją bezpieczeństwa pracujących tam ludzi oraz przestrzegania prawa w zakresie obowiązków z zakresu ppoż.

Przyczyną pożarów mogą być nie tylko błędy w projektowaniu ale także niewłaściwe użytkowanie obiektu.

Zły projekt to taki w którym nie uwzględnia się indywidualnej dla każdego budynku charakterystyki zagrożenia pożarowego oraz zasad postępowania w sytuacji powstania pożaru.

Gaśnica w budynku biurowym

Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej zależą między innymi od tego z jak wysokim budynkiem biurowym mamy do czynienia.

Wysokość biura to odległość od poziomu przy najniżej położonym wejściu do biura a górną powierzchnią najwyższego stropu przy uwzględnieniu izolacji cieplnej.

Zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie przeciwpożarowej właściciel obiektu biurowego jest zobligowany do:

  • zapewnienia możliwości skutecznej ewakuacji,
  • wyposażenie budynku w sprzęt przeciwpożarowy,
  • zapewnienia przestrzegania wśród pracowników wymagań techniczno-budowlanych w zakresie przeciwpożarowym,
  • zapewnienia niezawodności funkcjonowania sprzętu przeciwpożarowego.

W razie powstania pożaru oczywiście najważniejszą sprawą jest bezpieczne opuszczenie zagrożonego obszaru przez przebywających w nim ludzi.

Warunki ewakuacji muszą uwzględniać liczbę i poziom sprawności osób pracujących w biurze oraz jego konstrukcję i wymiary. 

W związku z tym właściciel lub użytkownik biura musi zadbać o:

  • zapewnienie dostatecznej liczby i szerokości wyjść ewakuacyjnych,
  • zachowanie odpowiedniej długości, szerokości i wysokości przejść oraz dojść ewakuacyjnych,
  • zapewnienie bezpiecznych pożarowo dróg ewakuacyjnych,
  • zabezpieczenie przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych dróg ewakuacyjnych,
  • umożliwienie przekazywania komunikatów głosowych poprzez dźwiękowy system ostrzegawczy w budynkach, dla których jest on wymagany.

Na użytkownikach budynków biurowych spoczywa również obowiązek przygotowania dokumentacji związanej z ochroną przeciwpożarową.

Instalacja gaśnicza w budynku biurowym

Najważniejszym dokumentem jest „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego”, zawierająca zasady działań zapobiegających wybuchowi pożaru, a w razie jego pojawienia się - ułatwiająca działania ratownicze.

Rozwiązania przeciwpożarowe powinny być zawsze przekazane i uzgodnione z komendantem Straży Pożarnej w celu ich zaopiniowania oraz wykorzystania w trakcie ewentualnych działań ratowniczych.

Jeżeli rozważają Państwo budowę bezpiecznego i ergonomicznego biura zbudowanego z zachowaniem przepisów ppoż, zachęcamy do kontaktu z naszym działem sprzedaży.

Strefa kontaktu

Dane kontaktowe

MCM PROJECT Sp. z o.o.
ul. Obywatelska 103
94-104, Łódź
Sekretariat: +48 42 637 20 34
Fax: +48 42 637 20 39
E-mail: oferty@mcmproject.com.pl

Dział sprzedaży: +48 571 236 812
(Piotr Herman)

Dział sprzedaży: +48 501 835 031
(Joanna Członka)

Dział ofert/dotacji: +48 885 452 500
(Paweł Fabijański)

+48 534 671 164
(Ewelina Miszczak)