Współpraca wykonawcy i inwestora, jak powinna przebiegać?

Podstawową jednostką prawną regulującą relacje między inwestorem, a wykonawcą jest umowa o dzieło bądź umowa o roboty budowlane. Inwestor oraz Wykonawca mają dużą swobodę w kształtowaniu umowy w zakresie wzajemnych praw i obowiązków, o ile stworzona jest w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz kodeksu cywilnego.

Inwestor, a Wykonawca

Inwestor, a wykonawca to podstawowy układ niezbędny do przeprowadzenia przedsięwzięcia budowlanego. Inwestor jest podmiotem zamawiającym wykonanie obiektu budowlanego oraz finansującym inwestycję. Wykonawca zaś podmiotem, któremu inwestor zleca jej wykonanie. To, jak przebiegnie ich współpraca, wpłynie bezpośrednio na jej realizację. Jeżeli obie strony są odpowiednio przygotowane do współpracy i otwarte na zrozumienie wzajemnych potrzeb, inwestycja może przebiec sprawnie, co przełoży się bezpośrednio na korzyści finansowe obu stron, a w przyszłości może zaowocować wieloletnią współpracą i udanym partnerstwem.

Podstawową jednostką prawną regulującą relacje między inwestorem, a wykonawcą jest umowa
o dzieło bądź umowa o roboty budowlane. Inwestor oraz Wykonawca mają dużą swobodę
w kształtowaniu umowy w zakresie wzajemnych praw i obowiązków, o ile stworzona jest w zgodzie
z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz kodeksu cywilnego.

Obowiązki inwestora

Do podstawowych obowiązków inwestora należy przygotowanie inwestycji pod względem finansowym oraz organizacyjnym. Następnie inwestor powinien brać czynny udział w ustalaniu zakresu umowy oraz wypełnianiu jej warunków, czym jest przede wszystkim odbiór robót oraz zapłata za nie w określonych terminach. Inwestor jest również zobowiązany do protokolarnego oddania terenu budowy wykonawcy oraz zawarcia osobnej umowy z inspektorem nadzoru. Wybór inspektora jest ważny, a relacja z Nim musi być oparta na dużym zaufaniu, bowiem będzie on oczami inwestora bezpośrednio na placu budowy. W przypadku innym niż generalne wykonawstwo, muszą zostać podpisane również umowy między Inwestorem, a projektantem oraz kierownikiem budowy. Współpraca inwestora z wykonawcą jest ważna również w zakresie występowania o dokumenty czy zezwolenia, niezbędne do wykonania przedsięwzięcia. Dodatkowe prace występujące w trakcie realizacji inwestycji jeszcze mocniej zwiększają rolę inwestora w aspekcie sprawnego ustalenia zakresu prac i wkomponowania ich w harmonogram budowy. Stały kontakt z wykonawcą i współdziałanie dla sprawy bezpośrednio wpływa na płynność realizacji przedsięwzięcia.

Obowiązki wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest do Wykonania inwestycji zgodnie z projektem, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Wykonawca musi także wypełniać założenia zawarte w umowie z inwestorem, związane między innymi z zakresem robót czy terminami oddania poszczególnych etapów budowy. Na wykonawcy spoczywa obowiązek wyboru kierownika budowy,
a także, po przekazaniu przez Inwestora terenu inwestycji, wykonawca zobowiązany jest do jego zabezpieczenia. W tym momencie powinien dokonać dokładnego przeglądu terenu i zgłosić wszystkie okoliczności mogące mieć niekorzystny wpływ na przebieg budowy.

W przypadku gdy kompleksowa koordynacja zakresu prac wykracza poza możliwości Inwestora decyduje się on często na usługi generalnego wykonawcy. Dobry Generalny Wykonawca powinien wyróżniać się posiadaniem zgranego zespołu zdolnego sprawnie skoordynować prace projektowe oraz realizacje inwestycji w zakresie budowlanym oraz branż instalacyjnych. Generalny Wykonawcy zobowiązany jest dodatkowo do zawarcia bezpośrednich umów z wybranymi podwykonawcami
co oznacza, że Inwestor musi podpisać tylko jedną umowę w ramach całej inwestycji. Nie zwalnia Go to jednak z odpowiedzialności względem podwykonawców. W 2017 r. w Kodeksie cywilnym pojawiła się ustawa nowelizująca, dotycząca zmian na linii inwestor – Wykonawca. Celem zmian było przyjęcie klarownych zasad dotyczących zawierania umów z podwykonawcami oraz zabezpieczenie ich płynności finansowej, poprzez solidarną odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zapłatę ich wynagrodzenia.

Dowiedz się więcej - kontakt Wyceń swoją inwestycję
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.