Etapy realizacji procesu inwestycyjno-budowlanego

MCM Project to zespół specjalistów w zakresie projektowania i realizacji hal stalowych. Towarzyszymy naszym Inwestorom od pierwszego spotkania, poprzez cały proces inwestycyjny, na oddaniu obiektu, do użytkowania kończąc.

1. Omówienie potrzeb i oczekiwań Inwestora.

Podczas spotkania z naszym zespołem poznajemy potrzeby oraz priorytety Inwestora. Omawiamy dotychczasowe rozwiązania magazynowe lub produkcyjne.

2. Przedstawienie pomysłu projektowego oraz wstępnej oferty.

Zespół projektowy, bazując na swoim doświadczeniu oraz na wytycznych Inwestora, przygotowuje koncepcję projektową oraz wstępną ofertę. W oparciu o sugestie Inwestora udoskonalamy naszą ofertę w ramach określonego budżetu.

3. Opracowanie pełno branżowego projektu budowlanego.

Po akceptacji koncepcji oraz oferty przystępujemy do realizacji złożonego procesu, jakim jest opracowanie projektu budowlanego.

Działając zgodnie z ustawą o prawie budowlanym:

  • ustalamy czy działka inwestycyjna znajduje się na terenie obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania lub pozyskujemy decyzję o warunkach zabudowy;
  • zlecamy wykonanie mapy do celów projektowych oraz niezbędne badania gruntowe;
  • ustalamy czy projekt wymaga decyzji związanych z ochroną środowiska lub gruntów rolnych;
  • uzyskujemy niezbędne warunki techniczne oraz uzgodnienia z gestorami;
  • przygotowujemy pełnobranżowy projekt budowlany, na który składają się: architektura, drogi, konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne oraz technologia;
  • wykonujemy wszystkie niezbędne czynności urzędowe w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Plany architektoniczne

4. Organizacja procesu budowlanego.

Jako generalny wykonawca powierzamy nadzór nad realizacją robót budowlanych jednemu z naszych kierowników budowy. Zajmujemy się dopełnieniem czynności formalnych jak np. protokolarne przekazanie terenu budowy, zgłoszenie jej rozpoczęcia do Nadzoru Budowlanego oraz prowadzenie dziennika budowy. Realizacja Inwestycji odbywa się przy współpracy z doświadczonymi specjalistami. Po zakończeniu budowy ustalamy odbiory ze strony Państwowej Straży Pożarnej. Są one niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam służyć radą naszym Inwestorom na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

Strefa kontaktu

Dane kontaktowe

MCM PROJECT Sp. z o.o.
ul. Obywatelska 103
94-104, Łódź
Sekretariat: +48 42 637 20 34
Fax: +48 42 637 20 39
E-mail: oferty@mcmproject.com.pl

Dział sprzedaży: +48 571 236 812
(Piotr Herman)

Dział sprzedaży: +48 501 835 031
(Joanna Członka)

Dział ofert/dotacji: +48 885 452 500
(Paweł Fabijański)

+48 534 671 164
(Ewelina Miszczak)