Korozja naturalnym wrogiem stali - rodzaje, trwałość i gwarancje zabezpieczenia antykorozyjnego

Konstrukcje stalowe takie jak konstrukcje hal (magazynowe, produkcyjne), suwnice, estakady, taśmociągi, wieże, jak i maszty czy różnego rodzaju zbiorniki, z biegiem czasu mogą pokrywać się rdzą, jeśli wcześniej nie zostały odpowiednio zabezpieczone. Problem staje się jeszcze bardziej poważny w miejscach, w których konstrukcja ma styczność z groźnymi substancjami chemicznymi czy wszędzie tam, gdzie występuje bardzo wysoka wilgotność.

Na wstępie powiedzmy czym jest zjawisko korozji. Tak więc korozja jest niezamierzonym, stopniowo pogłębiającym się procesem niszczenia stali. Powstaje ona  wskutek chemicznego lub elektrochemicznego oddziaływania środowiska, które je otacza. Skutkiem korozji mogą być: wżery, pęknięcia, zmatowienie oraz kruchość korozyjna. W przypadku konstrukcji budowlanych konsekwencje tego zjawiska mogą być bardzo niebezpieczne, prowadzące w najgorszym przypadku do katastrofy. Z tego powodu ogromne znaczenie mają właściwie przeprowadzone czynności prewencyjne zapobiegające lub też niwelujące do minimum rozprzestrzenianie się tego zjawiska.

Aby zapobiec temu niebezpiecznemu zjawisku stosuje się opisane pokrótce następujące metody:

Ochrona przed korozją na etapie projektowania:

Metody ochrony przed korozją nie ograniczają się  tylko do izolowania materiału od środowiska bądź stosowania odpowiednich środków elektrochemicznych. Jak w każdym przypadku, także w tym, lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Odpowiednie projektowanie oraz używanie stosownych materiałów może znacząco ograniczyć działanie korozji. Przede wszystkim należy unikać kształtów pozwalających na gromadzenie się różnego rodzaju cieczy, czy to w wyniku procesu technologicznego, czy też w wyniku opadów atmosferycznych, kurzu lub innych substancji powstałych w wyniku procesu technologicznego na poszczególnych elementach konstrukcji. Pod względem materiałowym, istotne jest unikanie połączeń dwóch różnych metali, gdyż w miejscu styku może powstać ogniwo elektrochemiczne.

Ochrona elektrochemiczna

Ochronę elektromechaniczną stosuje się między innymi do zabezpieczania okrętów, rurociągów i zbiorników cieczy, a dzieli się na katodową i anodową.
Metoda ochrony elektrochemicznej katodowej bazuje na obniżeniu potencjału. Z kolei ochrona anodowa wymaga trzech czynników: istnienia zakresu pasywnego w chronionym metalu, trwałości środowiska w tym zakresie potencjału oraz braku jonów agresywnych. Praktyczne zastosowanie tego rodzaju metody jest mniejsze niż omówionej poprzednio. W przypadku pojawienia się jonów agresywnych, mimo stanu pasywnego, może dojść do korozji wżerowej.

Ochrona powłoką antykorozyjną

Jedną z najpopularniejszych metod ochrony stali przed korozją jest stosowanie powłok ochronnych. Mają one podwójne zadanie. Po pierwsze, izolują materiał podłoża od środowiska korozyjnego, a po drugie, mogą zapewniać ochronę elektrochemiczną. Metody takiej ochrony przed korozją są bardzo popularne i skuteczne. Relatywnie łatwo można kontrolować ciągłość powłoki malarskiej. Gdy zobaczymy, że zaczynają się problemy lub też występują ubytki w powłoce, można ją  odnowić i sprawić, że znów będzie spełniać swoją rolę.

Wyróżniamy trzy rodzaje warstw, które wzajemnie uzupełniają się, są to: warstwa gruntująca, podkładowa oraz nawierzchniowa.

Farby gruntujące występują w 4 rodzajach. Począwszy od izolujących, które oddzielają mechanicznie i elektrycznie stal od środowiska,  poprzez pasywujące oraz protektorowe do reaktywnych.
Farby podkładowe – ich zadaniem jest uszczelnienie powłoki, nadanie jej właściwej grubości oraz zmniejszenie przepuszczalności.
Farby nawierzchniowe – zawierają składniki, które nadają powłoce specjalne właściwości – np. nadają wyższą odporność na ścieranie.

Należy podkreślić, że właściwe przygotowanie powierzchni do malowania jest zasadniczym warunkiem dobrze wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego oraz trwałości takiego zabezpieczenia. Jedną z najlepszych metod przygotowania powierzchni przed malowaniem jest czyszczenie strumieniowo-ścierne (tzw. piaskowanie) całej konstrukcji przynamniej do stopnia Sa 2,5 po wykonaniu jej i ukształtowaniu w elementy wysyłkowe.

Ważne jest, żeby w jak najkrótszym czasie po oczyszczeniu konstrukcji nałożyć pierwszą warstwę farby. Oczywiście konieczne jest uprzednie odpylenie i odtłuszczenie powierzchni. Oczyszczonej stali nie wolno pozostawić na drugi dzień do malowania, gdyż bardzo aktywna powierzchnia ponownie ulegnie korozji. Należy używać farb wysokiej jakości i wyłącznie dopuszczonych do stosowania. Na rynku jest wiele dobrych farb bezrozpuszczalnikowych, o dużej zawartości części stałych, jak np. epoksydowe, poliuretanowe itp.

Poza powłokami malarskimi, następnym zabezpieczeniem przed korozją jest cynkowanie zanurzeniowe (ogniowe) lub termodyfuzyjne. Ten drugi sposób cynkowania daje bardzo dobre efekty, lecz na obecnym etapie możliwe jest zabezpieczenie jedynie niewielkich elementów ze względu na małe wymiary komór.
Cynkowanie ogniowe daje powierzchnię niezbyt estetyczną, z powodu występowania  przebarwienia lub zacieków na jej powierzchni, dlatego cynkowanie należy wykonywać w wyspecjalizowanych do tego celu zakładach z bardzo wysokim poziomem kontroli jakości wykonania powłok.

Znacznie lepszym rozwiązaniem jest cynkowanie ogniowe, a następnie malowanie farbami proszkowymi. Takie zabezpieczenie pozwala na otrzymanie estetycznej powłoki o jednolitym połysku i barwie. Pamiętać należy, aby przed nałożeniem farby proszkowej wykonać lekką obróbkę strumieniowo-ścierną, tzw. omiatanie ścierniwem powierzchni cynku w celu zwiększenia przyczepności farby. Tego typu czynności pozwalają na znaczne wydłużenie trwałości zabezpieczenia.

Podstawowym warunkiem dobrego projektu jest również jego profesjonalna weryfikacja, natomiast realizacja tego projektu, dobre, poprawne wykonawstwo jest możliwe pod warunkiem etycznej i fachowej kontroli wykonawcy - służb kierownika budowy i inwestora, inspektorów nadzoru inwestorskiego.

Wieloletnie doświadczenie MCM Project pozwoliło na zrealizowanie wielu obiektów  magazynowych, usługowych i produkcyjnych, których konstrukcja stalowa wymagała specjalnego zaprojektowania i właściwego, dokładnego wykonania, przy wykorzystaniu   najbardziej nowoczesnych dostępnych na rynku technologii.

Strefa kontaktu

Dane kontaktowe

MCM PROJECT Sp. z o.o.
ul. Obywatelska 103
94-104, Łódź
Sekretariat: +48 42 637 20 34
Fax: +48 42 637 20 39
E-mail: oferty@mcmproject.com.pl

Dział sprzedaży: +48 571 236 812
(Piotr Herman)

Dział sprzedaży: +48 501 835 031
(Joanna Członka)

Dział ofert/dotacji: +48 885 452 500
(Paweł Fabijański)

+48 534 671 164
(Ewelina Miszczak)