Najczęstsze błędy projektowe i wykonawcze konstrukcji stalowych

Konstrukcje stalowe charakteryzują się koniecznością precyzji projektowej oraz wykonawczej.

Wiąże się to z dużą pracochłonnością prac projektowych oraz montażowych oraz z możliwością wystąpienia większej ilości błędów zarówno w fazie projektowej jak i w fazie wykonawczej.

Najczęściej spotykanym błędem projektowym jest nieodpowiednia koordynacja projektu konstrukcji stalowej z projektem konstrukcji żelbetowej. Błędy jakie mogą się pojawić to między innymi brak odpowiedniego ustawienia kotew fundamentowych oraz niepozostawienie luzów montażowych (np. przesunięcie ściany żelbetowej, które mieści się w tolerancji normowej może powodować wystąpienie niezamierzonego odstępu od rygla stalowego). Należy pamiętać o tym, że tolerancje wykonania stali i elementów żelbetowych zwłaszcza monolitycznych bardzo od siebie odbiegają. Należy to przewidzieć na etapie projektowania.

Ponadto do błędów projektowych można zaliczyć kolizje instalacji z konstrukcją, które nie zostały zlikwidowane na etapie wykonywania projektu.

Istotnym problemem w odniesieniu do połączeń śrubowych jest brak konsekwencji w doborze śrub oraz zamiana śrub sprężających na zwykłe. W połączeniach śrubowych poważnym błędem jest także nie przestrzeganie zachowania odpowiedniej długości śrub.

Kolejnym problemem, o którym warto wspomnieć są nieprawidłowo wykonane rysunki montażowe oraz błędnie przewidziana kolejność montażu. Zdarzają się również elementy, których nie można zamontować z powodu np. nieodpowiednio ustawionych żeber usztywniających.

Podczas wykonywania projektu warsztatowego konstrukcji stalowej należy zwrócić szczególną uwagę na profile wybranych elementów oraz zastosowanie odpowiednich grubości blach zarówno w kształtowania blachowni jak i przy tworzeniu węzłów montażowych. Stosując programy komputerowe należy pilnować aby nie wprowadzić omyłkowo zbyt słabych profili. Do katastrofy budowlanej może przyczynić się nawet jeden niewielki błędny ruch na klawiaturze. Należy pamiętać o tym, że programy komputerowe również nie są doskonałe, a wprowadzane kolejne wersje mogą do czasu wprowadzenia aktualizacji wykazywać błędy w algorytmach. Ważne jest, aby zawsze zachować kontrolę nad wynikami pracy programu.

Warto również wspomnieć o błędzie projektowym związanym z odpowiednią komunikacją miedzy projektantem a inwestorem dotyczącym przyjęcia odpowiednich obciążeń na konstrukcję. Również brak koordynacji pomiędzy branżami instalacyjnymi a podkonstrukcją może prowadzić do szeregu uchybień i nadmiernego wytężenia elementów.

Konstrukcja stalowa hali AxcesKonstrukcja stalowa hali Axces (zobacz realizację)

Do najczęściej spotykanych błędów montażowych należy zaliczyć błędy wykonane na wytwórni. Mogą one wynikać z błędów na etapie wykonywania projektu warsztatowego konstrukcji bądź z błędów wykonanych przez daną wytwórnię konstrukcji stalowych. Ważne jest, aby pojawiające się styki elementów konstrukcyjnych zgłaszać konstruktowi do weryfikacji. Wykonanie przez wytwórnie spoiny w niewłaściwym miejscu może również grozić zniszczeniem elementu.

Błędy mogą być też związane ze stężeniami. Zdarza się, że wykonane stężenia nie są odpowiednio naciągnięte. Częstym błędem spotykanym podczas realizacji konstrukcji stalowych wykonywanych z profili zamkniętych jest zlekceważenie obowiązku zamykania przekrojów rurowych. Błędem może też być złe wykonanie spoiny, bądź jej pominięcie.
Do błędów, które mogą pojawić się zarówno przy projektowaniu jak i przy montażu konstrukcji należy nieprawidłowe wykonanie otworowania w konstrukcji oraz nieodpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne.

Do częstych błędów wykonawczych przy budowie należy również nieprawidłowe wykonanie wszelkich połączeń m.in. dachu ze ścianą, attyki z dachem, naroża. W przypadku błędnie wykonanych obróbek przejść dachowych (świetliki, wywietrzaki) może wystąpić nieszczelność przekrycia hali stalowej. Kolejnym błędem, który może doprowadzić do nieszczelności połaci dachowej w przypadku pokrycia dachu z płyty warstwowej jest brak właściwych obróbek w kalenicy oraz źle dobrane wkręty.

Ponadto błędem występującym przy obudowie ścian jest nieszczelność związana z błędnym połączeniem dwóch płyt warstwowych.

Podsumowując błędy projektowe oraz wykonawcze konstrukcji stalowych mogą przyczynić się do błędnej eksploatacji hali oraz w skrajnych przypadkach do katastrofy budowlanej. Zarówno projektant jak i kierownik budowy muszą wykazywać się bardzo dużym skupieniem w biurze projektowym w procesie wykonywania projektu oraz na budowie w czasie realizacji.

Dowiedz się więcej - kontakt Wyceń swoją inwestycję
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.