Najważniejsze etapy budowania hali wielkopowierzchniowych

Rynek budownictwa wielkopowierzchniowego w Polsce, pomimo trudności związanych z pandemią COVID-19 czy sytuacją w Ukrainie, ciągle się rozwija.
Spis treści
1 etap – koncepcja 2 etap – projekty budowlane hali 3 etap – budowa hali wielkopowierzchniowej 4 etap – odbiory końcowe

Producenci podejmują decyzję o budowie nowych hali wielkopowierzchniowych z wielu powodów. Jednym z nich jest stały rozwój przedsiębiorstwa i rosnące zapotrzebowanie na wytwarzane produkty. Jednak planowanie nowej budowy nie jest łatwym przedsięwzięciem i należy podzielić je na kilka bardzo ważnych etapów.

1 etap – koncepcja

Pierwszym krokiem, od którego należy rozpocząć działania, jeszcze przed zakupem działki pod planowaną inwestycję, jest opracowanie przez architekta koncepcji architektonicznej. Faza ta zakłada przede wszystkim ustalenie z inwestorem podstawowych parametrów planowanej inwestycji. Dział projektowy MCM Project spędza wiele godzin, analizując planowane przeznaczenie obiektu, sposób użytkowania hali, lokalizację terenu, planowaną technologię czy zakładany budżet.

Po uwzględnieniu wszystkich parametrów powstaje wstępna koncepcja zakładająca położenie hali wraz z przebiegiem dróg oraz rozmieszczeniem placów manewrowych i parkingów. Mając wstępny zarys bryły, architekci MCM Project wykonują kilka wizualizacji całej hali wraz z budynkiem biurowo-socjalnym. Dzięki temu inwestor jest w stanie zarówno wybrać projekt odpowiadający jego potrzebom, jak i sprawdzić, czy możliwe będzie dopasowanie rozwiązania do lokalizacji działki.

2 etap – projekty budowlane hali

Po wybraniu przez inwestora właściwej koncepcji, spełniającej jego wszystkie wymogi, projektanci MCM Project przechodzą w pierwszej kolejności do uzyskania niezbędnych dokumentów administracyjnych – decyzji o warunkach zabudowy, zagospodarowaniu terenu oraz decyzji środowiskowej. Na ich podstawie oraz zaakceptowanej przez inwestora koncepcji dział projektowy tworzy projekt budowlany, w którego zakres wchodzą:

  • koncepcja zagospodarowania terenu
  • koncepcja zagospodarowania architektury
  • koncepcja zagospodarowania konstrukcji
  • struktura instalacji sanitarnych i elektrycznych (zewnętrznych i wewnętrznych)
  • propozycja rozmieszczenia dróg i zjazdów.

Ostatnim elementem tego etapu jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Wnioskować o ten dokument może tylko osoba lub firma, która posiada tzw. prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Dokument składa się w Wydziale Architektury właściwego starostwa powiatowego, który na drodze przeprowadzenia postępowania administracyjnego zawiadamia o planowanej inwestycji właścicieli lub zarządców sąsiednich nieruchomości.

3 etap – budowa hali wielkopowierzchniowej

Gdy projekt jest gotowy, wraz z pozwoleniem na budowę, przechodzi się do kolejnego etapu, jakim jest wybór wykonawcy. Budowę można zrealizować na kilka sposobów. Jednym z nich jest wyłonienie generalnego wykonawcy i powierzenie mu realizacji całości inwestycji. Zaletą tego rozwiązania dla inwestora jest odciążenie od wszelkich formalności i nadzoru nad prowadzeniem budowy. Wykonawca zapewnia sprawny przebieg całego procesu realizacji inwestycji i dba o terminowe zakończenie budowy bez ryzyka opóźnień prac.

Innym sposobem budowy jest tzw. „metoda gospodarcza”. Jest to jednak możliwość, która mocno angażuje inwestora w proces budowlany. Dodatkowo w metodzie tej pojawia się ryzyko wystąpienia błędów czy pomyłek, które generują dodatkowy wydatek związany z ich usunięciem. Przy realizacji inwestycji systemem gospodarczym należy pamiętać, że czas, który inwestor poświęca na kierowanie procesem budowlanym, również posiada wymierną wartość finansową. Często w finalnym rozrachunku oszczędność jest tylko pozorna.

Niezależnie od sposobu prowadzenia budowy ważnym aspektem jest wybór odpowiedniego wykonawcy, który przede wszystkim jest wiarygodny, posiada doświadczenie poparte rekomendacjami oraz zatrudnia wykwalifikowaną kadrę ze stosownymi uprawnieniami.

4 etap – odbiory końcowe

Kiedy prace budowlane dobiegną końca, można przystąpić do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. W MCM Project wszelkie formalności związane z tym krokiem są po stronie wykonawcy. Na koniec przekazujemy inwestorowi dokument uprawniający do użytkowania hali wielkopowierzchniowej zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w projekcie.

Dowiedz się więcej - kontakt Wyceń swoją inwestycję
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.