Systemy regałowe w magazynowych halach stalowych

Zapoznaj się z najlepszymi rozwiązaniami dotyczącymi planowania rozmieszczenia obszarów stref składowania w halach magazynowych. Efektywne wykorzystanie przestrzeni gwarantuje maksymalną kontrolę nad składowanymi towarami.
Spis treści
Efektywne magazynowanie towarów Regały stałe ramowe Regały stałe przepływowe Regały przepływowe z napędem częściowo wymuszonym Regały przejezdne torowe napędzane Czym się sugerować przy wyborze?

Zagospodarowanie przestrzeni w strefie składowania jest wielowymiarowym procesem decyzyjno-organizacyjnym. Jednym z kluczowych wyzwań kadry kierowniczej przedsiębiorstwa, inwestującego w budowę magazynu jest zaplanowanie rozmieszczenia obszarów w nim występujących.

Efektywne magazynowanie towarów

Na efektywność wykorzystania przestrzeni magazynowej wpływa wiele czynników. Do najważniejszych należy zaliczyć rodzaj składowanego asortymentu oraz przyjęty proces technologiczny, określający takie elementy, jak m.in. typ składowanych jednostek, czy sposób ich przechowywania. Jednym z podstawowych elementów skutecznej intralogistyki dla magazynu są systemy regałowe, gwarantujące wysoką efektywność ekonomiczną.

Regały stałe ramowe

Do składowania paletowych jednostek ładunkowych, zwykle stosowane są regały stałe ramowe wolnostojące. Zaletą tego rozwiązania jest niska cena oraz gwarancja dostępu do wszystkich składowanych jednostek. Wadą tego typu regałów jest niskie wykorzystanie powierzchni składowania oraz wymagana duża liczba korytarzy międzyregałowych, tzw. dróg manipulacyjnych.

Regały stałe przepływowe

Jednym ze sposobów na maksymalne wykorzystanie strefy składowania jest stosowanie regałów stałych przepływowych, np. grawitacyjnych. Wymagają stosunkowo niewielkiej przestrzeni składowania - zajmują przeciętnie połowę strefy, zapełnianej przez regały ramowe, przy wyższej liczbie składowanych jednostek ładunkowych. Zaletą tego rozwiązania jest optymalne wykorzystanie strefy składowania, niewielka długość wymaganych dróg transportowych, zachowanie zasady FIFO (ang. first in – first out - „pierwsze weszło – pierwsze wyszło”) oraz możliwość całkowitego zapełnienia tras nośnych regału. Za wadę należy natomiast uznać wysoki koszt regałów (zwykle 10-krotnie wyższy niż w przypadku regałów stałych ramowych), a także brak dostępu do wszystkich składowanych jednostek ładunkowych.

Regały przepływowe z napędem częściowo wymuszonym

W celu optymalnego wykorzystania powierzchni magazynowej, można zastosować regały przepływowe z napędem częściowo wymuszonym. W przeciwieństwie do regałów stałych przepływowych, pozwalają one na zachowanie zasady LIFO (ang. last in – first out – „ostatnie weszło – pierwsze wyszło”). Z tego też względu ich zastosowanie jest ograniczone do składowania towarów, dla których istotny jest czas ich przechowywania.

Regały przejezdne torowe napędzane

Wpływ na efektywne wykorzystanie powierzchni magazynowej mają również tzw. regały przejezdne torowe napędzane. Zazwyczaj eksploatowane są w strefach, w których pomiędzy rzędami regałów, tworzone są korytarze, dostosowane do rodzaju wózka podnośnikowego. Stosowane są zwykle tam, gdzie wysoki jest koszt utrzymania powierzchni magazynowej.

Do wad tego rozwiązania należy zaliczyć ograniczony czas dostępu do składowanych jednostek, wynikający z konieczności tworzenia korytarzy. W związku z powyższym, niewskazane jest stosowanie tego typu regałów do przechowywania towarów szybko rotujących, dla których istotny jest czas dostępu do nich.

Czym się sugerować przy wyborze?

W wyborze określonego typu regałów, powinien decydować rachunek ekonomiczny, przeprowadzony dla konkretnej sytuacji. Decydując się na tę inwestycję, należy uwzględnić takie elementy, jak m.in.:

  • koszt budowy (rozbudowy) obiektu magazynowego;
  • koszt zakupu regałów;
  • średni koszt eksploatacji jednego miejsca składowania w regale;
  • średni koszt dostępu do składowanej jednostki ładunkowej;
  • perspektywę rozwoju działalności.

Zagospodarowanie przestrzeni magazynowej powinno być kwestią dobrze przemyślaną i odpowiednio wcześnie zaplanowaną. Wybór optymalnej metody składowania, pozwoli maksymalnie wykorzystać dostępne miejsce oraz kontrolować składowane w magazynie towary.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą hal magazynowych. Zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami!

Dowiedz się więcej - kontakt Wyceń swoją inwestycję
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.